University Museums

Title:Ewer
Maker:Daum Frères
Date:c.1900
Medium:Glass
Object Number:UM2012.159

Ewer
Daum Frères

Title:Footed Bowl
Maker:Daum Frères
Date:1895
Medium:Glass, pressed amberina glass
Object Number:UM2016.841

Footed Bowl
Daum Frères

Title:Owl Figurine
Maker:Daum Frères
Medium:Glass, clear
Object Number:UM2016.588

Owl Figurine
Daum Frères

Title:Pitcher
Maker:Daum Frères
Date:1890-1900
Medium:Glass and silver
Object Number:3.7.27

Pitcher
Daum Frères

Title:Pitcher
Maker:Daum Frères
Date:1890-1900
Medium:Green glass with gold decoration
Object Number:UM98.33

Pitcher
Daum Frères

Title:Pitcher, Miniature
Maker:Daum Frères
Date:c. 1900
Medium:Glass
Object Number:3.7.28

Pitcher, Miniature
Daum Frères

Title:Table lamp
Maker:Auguste J.F. Legras
Date:c.1920
Medium:Glass
Object Number:UM2002.12

Table lamp
Auguste J.F. Legras

Title:Vase
Maker:Daum Frères
Date:c. 1903
Medium:Glass, cameo
Object Number:3.7.29

Vase
Daum Frères

Title:Vase
Maker:Daum Frères
Date:c.1925
Medium:Glass, mold blown with ironwork
Object Number:UM85.245

Vase
Daum Frères