University Museums

Sorted AscendingTitleDateMakerMedium Object Number
Iwabuchi Between Yoshiwara and Kanbara: A Female Daruma1852Utagawa (Gosotei) Kunisada (Toyokuni)Paper86.137
Make Up Your Mind Left: Iwai Hanshiro V; right: Kabuki Actors Onoe Eizaburo I1810Utagawa (Gosotei) Kunisada (Toyokuni)Color woodcut on paperUM82.81
Okazaki: Onoe Naiko IV as Masaemon's Wife Otani1852Utagawa (Gosotei) Kunisada (Toyokuni)87.180